Formularz wyceny TerraWay®

Zebranie szczegółowych informacji na temat projektu pozwoli nam na przesłanie Państwu dokładnej wyceny.

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko:
*

Nazwa firmy:
*

Numer telefonu:
*

E-mail:
*

*pola oznaczone czerwoną gwiazdką są niezbędne do prawidłowego przesłania formularza


1. Rodzaje zastosowanych nawierzchni:
 Ilość m2:   Grubość warstwy:    Ilość m2:   Grubość warstwy:    Ilość m2:   Grubość warstwy:    Ilość m2:   Grubość warstwy:  
Jeżeli w projekcie założono kilka rodzajów nawierzchni prosimy o wypełnienie pozostałych pozycji. Grubość warstwy: 2,5cm (ruch pieszy), 3,0cm (dopuszczony ruch pojazdów osobowych). W przypadku zastosowania warst niestandardowych prosimy o adnotację w polu "Uwagi".

2. Przeznaczenie nawierzchni:


3. Rodzaj podbudowy określony w projekcie:

Prosimy o podanie grubości warstw piasku kopanego oraz kruszywa łamanego (klińca o frakcji 4-22mm, 4-31,5mm lub inne). Odpowiedni dobór warstw podbudowy został przedstawiony w Karcie Produktu dostępnej na stronie.

4. Rodzaje stosowanych obrzeży:

Przykłady: Obrzeże betonowe, kostka granitowa, obrzeże aluminiowe, obrzeże typu Eko-Bord lub proszę wskazać inne.

5. Właściwości gruntu rodzimego:

Przykłady: Czarnoziemy, piaski, gliny, iły.

6. Miejsce realizacji:


7. Termin realizacji:


8. Nazwa zadania:


9. Czy w nawierzchni przewiduje się montaż elementów małej architektury?

Przykłady: Oświetlenie, nogi ławek, koszy, stojaki rowerowe.

10. Czy układ nawierzchni pozostaje w formie prostych figur geometrycznych?

Projekt może zakładać jednolite ciągi piesze lub pieszo-jezdne, bądź też złożone figury (np. symbole, logo, wstęgi, pola z innego rodzaju nawierzchni).

11. Uwagi:


12. Proszę dołączyć ewentualny projekt, przekroje lub zdjęcia:
Maksymalna wielkość jednego pliku została ograniczona do 10MB.