photo


Zapraszamy do zapoznania się z tematyką poświęconą wodoprzepuszczalnej nawierzchni TerraWay®, która już od ponad 15 lat jest wykorzystywana przy budowie podjazdów i ścieżek ogrodowych, miejskich ciągów pieszo-jezdnych, skwerów, parków oraz placów zabaw.

Jej ekologiczny aspekt pozwala zachować optymalną gospodarkę wody oraz odciąża systemy kanalizacji miejskiej - wybierając TerraWay® inwestor redukuje koszty związane z budową systemów odprowadzenia wody, otrzymując przy tym estetyczną, prostą w utrzymaniu i odporną na mróz nawierzchnię, na której nie powstają kałuże.

Firma ERBIS na mocy podpisanej umowy kooperacyjnej z Greenworld Products Deutschland GmbH reprezentowanej przez Siegfrieda Pfistera uzyskała prawo wyłączności do rozpowszechniania Know-How w produkcji dróg oraz nawierzchni komunikacji lekkiej według systemu „TerraWay®” na terenie Polski. Jednocześnie zgodnie z w/w umową posiadamy prawo do posługiwania się patentem nr DE 195 22 091 C2 zarejestrowanym dnia 1999-08-19 w Niemieckim Urzędzie Patentowym. Firma ERBIS uzyskała atest Państwowego Zakładu Higieny Komunalnej PZH nr HK/B/0121/01/2005 z dnia 2005-03-10 na stosowanie technologii „TerraWay®” w Polsce. Dodatkowo na podstawie postępowania aprobacyjnego Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pozytywnie ocenił przydatność do stosowania w inżynierii komunikacyjnej tego wyrobu, przyznając stosowną Aprobatę Techniczną (IBDiM Nr AT/2006-03-1138/1).

Firma Erbis została założona w 1990 roku i do dzisiejszego dnia aktywnie uczestniczy w kształtowaniu terenów zielonych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie realizujemy kompleksowo projekty związane z tworzeniem oraz pracami pielęgnacyjnymi w zakresie zieleni.

Od 2000 roku współpracujemy z firmą GreenWorld Products Deutschland GmbH oferując na polskim rynku ekologiczną, przepuszczalną dla wody i powietrza nawierzchnię TerraWay®.

W 2006 roku firma Erbis otrzymuje wyróżnienie za wodoprzepuszczalną nawierzchnię TerraWay® w konkursie "Zielony Laur" podczas XIV edycji międzynarodowej wystawy "Zieleń to Życie" odbywającej się w Warszawie.

W 2008 roku na mocy podpisanej umowy z firmą pbs Baumsicherungsprodukte GmbH z siedzibą w Stuttgarcie staliśmy się jej wyłącznym dystrybutorem systemów elastycznych wiązań do drzew na terenie Polski.

O jakości naszych usług świadczą otrzymane referencje - niektóre z nich prezentujemy na stronie. Będzie nam bardzo miło jeśli zainteresujecie się Państwo naszą ofertą i odwiedzicie kolejne nasze strony lub skontaktujecie się z nami bezpośrednio.